Basil's Restaurant and Tapas Bar

Poema, Cava Rose, Catalonia